Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Presenterer barnehagedata for kommunene

PROSJEKTLEDER: Margrete Haugum er prosjektleder for et arbeid som skal evaluere utviklingsarbeidet i norske barnehager de neste fem årene.
PRESENTASJON: Margrete Haugum presenterer i dag data fra årets barnehagerundspørring for nordtrønderske kommuner på en samling hos Fylkesmannen.
Margrete Haugum legger fram funn fra årets barnehageundersøkelse på en samling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
i dag. Til stede på samlingen er representanter for nordtrønderske kommuner, nærmere bestemt personer som har rollen som kommunal barnehagemyndighet.
– Dette er en fin anledning til å få spredt kunnskap fra undersøkelsen tilbake til noen av dem som deltok og bidro med svar, og til barnehagefeltet generelt, sier Haugum.

 

Utdanningsdirektoratet sender årlig ut en omfattende spørreundersøkelse til både barnehagestyrere, eiere og lokal barnehagemyndighet. Alle avdelingene i både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet får mulighet til å formulere spørsmål inn i undersøkelsen, som går til et representativt utvalg respondenter.

Trøndelag Forskning og Utvikling og dronning Mauds Minne Høgskolen har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet ansvar for å gjennomføre disse årlige spørreundersøkelsene i praksis. TFoU analyserer datamaterialet som kommer inn, og skriver rapporter fra undersøkelsene.

Svært relevant for kommunene

– Tema for spørsmålene varierer fra år til år, og for barnehagemyndigheten i kommunene er veldig mange av dem relevante. Kommunal barnehagemyndighet har ansvar for å følge opp både private og kommunale barnehager i kommunen, blant annet når det gjelder tilsyn, godkjenning og veiledning, sier Margrete Haugum.

I dag får kommunene høre blant annet hvordan barnehagene arbeider med språkkartlegging og språkstimulering hos barna, og om hvordan styrerne vurderer at barna trives i barnehagen. Et annet tema er samarbeidet mellom barnehagene og barnevernet.

Få bekymringsmeldinger fra barnehagen

– 13 prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet kommer fra barnehagene. Utdanningsdirektoratet har spurt barnehagestyrerne hvorfor denne andelen ikke er høyere. Barnehagene ser barnet i ganske mange av timene det er våkent, og en kan derfor se for seg at barnehagene burde oppdaget flere barn som trenger hjelp, sier Margrete Haugum.

Svarene fra barnehagestyrerne tyder på at de savner tilbakemeldinger fra barnevernet etter å ha sendt en bekymringsmelding. Nesten 60 prosent svarer at denne forklaringen stemmer godt på hvorfor det er få bekymringsmeldinger fra barnehagene. En annen viktig forklaring er at barnehagen har for lite kompetanse på å snakke med barn og foreldre i en vanskelig situasjon.

Flere hindringer for private barnehager?

– Det er også noen forskjeller i svarene fra kommunale og private barnehager her. De private barnehagene opplever hindringene for å sende bekymringsmelding som større, og de har også færre faste tiltak for å styrke samarbeidet med barnevernet enn kommunale barnehager, sier Haugum.

I løpet av juni starter TFoU, Dronning Mauds Minne Høgskolen og Utdanningsdirektoratet forberedelsene til neste års rundspørring i barnehagene. Oppdraget strekker seg over tre år, og årets rapport var den andre i rekken.

Programmet for barnehagesamlingen for kommunene finner du her.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter