icon-tfou-white.png Arbeid hos Trøndelag Forskning og Utvikling

Vil du arbeide hos oss?

Gunnar Nossum Håkon Sivertsen Lisa Ekmann

Trøndelag Forskning og Utvikling AS er et anvendt forskningsinstitutt som gjennomfører omtrent hundre prosjekter i året. Vi ønsker hele tiden kontakt med potensielle medarbeidere.

Aktuelle arbeidsområder

Våre forskningsområder er velferd og forvaltning og næringsutvikling.

Innenfor velferd jobber vi med helse og omsorg, oppvekst og inkludering, samt lokal planlegging, by- og stedsutvikling.

Innenfor forvaltning og næringsutvikling jobber vi med innovasjon og bedriftsutvikling, næringspolitikk og virkemidler, samt offentlig organisering og forvaltningsutvikling.

Vi har et særlig fokus på velferd, forvaltning og næringsutviling.

Er du
  • samfunnsøkonom med interesse for ringvirkningsanalyser, konsekvensanalyser og andre samfunnsanalyser?
  • sosiolog eller statsviter med hode for konstruktive og løsningsorienterte analyser om hvordan samfunnet fungerer og hvordan politikk settes ut i livet?
  • geograf med sans for de regionale innovasjonssystemene og de komplekse mekanismene som virker her?
  • bedriftsøkonom eller landbruksøkonom med teft for innovasjon i trøndersk næringsliv?

… da ønsker vi å snakke med deg!

Steinkjer og Trondheim

Vi søker fortrinnsvis etter seniorforskere med erfaring fra ledelse av større prosjekter (Forskningsrådet, EU, osv) og med stor vitenskapelig produksjon. Men yngre forskere kan også melde interesse.

Ta kontakt med fung. forskningsleder Håkon Sivertsen (velferd), forskningsleder Roald Sand (forvaltning og næringsutvikling) eller direktør Øyvind Skogvold.

Vi har kontor både i Steinkjer og Trondheim.