icon-tfou-white.png Historie

jul-tfou-5210-a201xStiftet i 2005

Trøndelag Forskning og Utvikling AS ble stiftet i 2005 med stiftelsen Nord-Trøndelagsforskning som eneeier. Gjennom en virksomhetsoverdragelse ble Nord-Trøndelagsforsknings ansatte og prosjektportefølje overført til Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Eiere

Etter en rettet emisjon i februar 2006 fikk selskapet nye eiere. I 2016 har Trøndelag Forskning og Utvikling følgende eiere (ordnet etter størrelse):

  • Nord universitet
  • Sparebank1 Midt-Norge
  • SINTEF Holding AS
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune
  • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE)
  • Egne aksjer
  • Steinkjer kommune
  • Levanger kommune
  • Verdal kommune
  • Stjørdal kommune

Trøndelag Forskning og Utvikling AS opprettet kontor i Trondheim 1. september 2010.

Les mer Trøndelag Forskning og Utvikling AS på Steinkjerleksikonet