Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji 2014 – 2016

Treårig oppdrag for Sametinget der Trøndelag Forskning og Utvikling lager årlige økonomiske rapporter som sammenfatter den økonomiske situasjonen for duodji-utøvere (utøvere av samisk husflid og håndverk) som får tilskudd fra Sametinget.

Sametinget inngår hvert år en næringsavtale med Sámiid duodji og Duojáriid ealáhussearvi. I Hovedavtalen for duodjinæringen står det i § 6 ”Forhandlingene skal ta utgangspunkt i en felles beskrivelse av næringens økonomiske situasjon”.Oppdraget TFoU har fått går ut på å utarbeide økonomisk rapport for utviklingen i duodji for regnskapsårene 2014, 2015 og 2016, som bidrar til beskrivelsen av næringens økonomiske situasjon.

Rapportene skal være ferdige innen 13. mai i 2016, 1. april i 2017 og 2018, og skal foreligge på samisk og norsk samtidig.