Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Analyse av dommerrekruttering

Formålet med prosjektet er å analysere dommerrekruttering for Domstoladministrasjonen (DA).

Prosjektets problemstilling

  1. Hvordan vurderes jurister dommerstillingers attraktivitet i forhold til andrerelevante stillingskategorier?
  2. Vurderes dommerstillinger i større byer og distriktene ulikt?
  3. Avgrensede grupper av jurister betraktes som særlig kvalifiserte og relevantefor dommerstillinger, gitt deres karakterer og yrkeserfaring. Avviker deresvurdering av spørsmål 1-2 fra andre jurister?

Som grunnlag for analysene skal det gjennomføres en spørreundersøkelse til aktuelle målgrupper.