Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Analyse av verdiskapingspotensialet ved økte leveranser av treprodukter fra trønderske produsenter til byggenæringen

Formål med arbeidet er å analysere verdiskapingspotensialet ved økte leveranser av treprodukter fra trønderske produsenter til byggenæringen i Trøndelag/Norge.

Analysen skal bruke offentlig statistikk for å fastslå verdiskaping fordelt på næring, samt informasjon fra Skognæringens tidligere utredninger, for å danne seg et bilde av markedsutsikter og tidligere verdiskaping i ulike ledd innen skognæringen. I tillegg skal det gjennomføres intervju/datainnsamling fra sentrale markedsaktører.