Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Nasjonale barnehagedata

Trøndelag Forskning og Utvikling bistår Utdanningsdirektoratet med å gjennomføre årlige spørreundersøkelser til barnehagesektoren.

Formålet med de årlige undersøkelsene er å koordinere datainnsamlingsbehovet i Utdanningsdirektoratet, og redusere belastningen på sektoren ved at spørsmål fra flere avdelinger i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet samles i samme undersøkelse.

Tema for undersøkelsene varierer fra år til år, og Utdanningsdirektoratet definerer tema og formulerer utkast til spørsmål.

Trøndelag Forskning og Utvikling sitt oppdrag omfatter:

  • Vurdere hvordan og når planlagte spørreundersøkelser bør gjennomføres
  • Planlegge og koordinere datainnsamlinger
  • Vurdere undersøkelsens omfang, spørreskjemaets lengde osv.
  • Avgjøre hva det skal/kan spørres om, og være påpasselige med at spørsmålene ikke overlapper hverandre
  • Kvalitetssikre spørreskjemaene og avklare metodisk opplegg