Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Blir folk friskere av offentlige bevilgninger.

Prosjektet problematisere og drøfte om offentlige støtte til anlegg er fornuftig i forhold til folkehelsemålsettinger.