Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Brukerundersøkelse Distriktssenteret

Oppdraget gleder planlegging, utforming og gjennomføring av en brukerundersøkelse som kartlegger kjennskap til Distriktsenteret og bruk av tjenesten og kunnskapen deres.