Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Dokumentasjon av arbeidet i Fellesnemnda ved kommunesammenslåinger

Intervju av deltagere i Fellesnemnda ved sju tidligere kommesammenslåinger.