Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Evaluering av felles ledelse i jordskifterettene

I forbindelse med Domstoladministrasjonens ønske om å etablere faste felles dommerembete, har man prøvd ut ordning i noen jordskifteretter. Denne utprøving skal evalueres.

Oppdraget skal kartlegge erfaringer og utfordringer som tingrettene hatt med felles ledelse, og hvilke tanker har de involverte om organiseringen av tingrettsledelsen fremover?

Tre områder

Tre case er valgt ut: Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifteretter, Glåmdal jordskifterett og Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifteretter. Her gjennomføres det intervju med et utvalg tilsatte innenfor de ulike ansattegruppene: saksbehandlere, ingeniører dommere og tingrettsledere.

I henhold til intensjoner med ordningen fokuseres det på effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i arbeidssituasjonen.