Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Evalue­ring av kvalitets-evalueringssystemet Kvalitet i barnehagen.

Oppdraget har følgene mål:

  • Gi kunnskap om hvordan barnehager arbeider med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling
  • Gjennomføre en evaluering av kvalitetsvurderingssystemet som er utviklet av Utdan­nings­direktoratet. Dette skal ses i lys av ny rammeplan for barne­hagens innhold og oppgaver. Evalueringen skal beskrive prosessene lokalt og samarbeidet mellom nivåene i systemet samtidig som den ser på bruken av enkeltdelene og på delene i sammenheng.

Arbeidet har i tre deler: Kvalitetsarbeid i barnehagene, kvalitets­arbeid mellom forvaltningsnivåene og kvalitetssystemets rolle.

OppdragsivererUtdanningsdirektoratet og gjennomføres i  perioden desember 2017 til september 2019. Økonomisk ramme er 3,125 millioner kroner (inkl. mva.).

Oppdraget er et samarbed mellom Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) (kontraktspartner) Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH) og Sintef.