Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Evaluering av oppstarten av interkommunal barnevernsamarbeid i Nord-Trøndelag

Evaluering av oppstart og de første driftsmånedene av interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Resultatet fra evalueringen er ment å være nyttig for kommuner som planlegger interkommunal barnevernvakt. barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert evalueringen og Steinkjer kommune har vært oppdragsgiver.