Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Evaluering av program for barnehagemyndighet og skoleeier i Nord­ Trøndelag

Målet med evalueringen er:

  • Gi kunnskap som skal være til framtidig nytte for både arrangør og deltakere av programmet.
  • Presentere kunnskap om hvordan deltakerkommunene har arbeidet gjennom programmet, og hvordan ulike arbeidsformer har gitt seg utslag i resultater.
  • Presentere kunnskap om konkrete endringer i organisasjon og arbeidsmetodikk hos deltakerkommunene.
  • Presentere resultat om programmets betydning for deltakerkommunenes ambisjoner og planer som barnehagemyndighet og skoleeiere.
  • Presentere andre relevante funn.

I prosjektet skal følgende oppgaver gjennomføres:

  • Innledende analyse av programutforming, målsettinger og programteori
  • Datainnsamling blant deltakerne
  • Nærmere undersøkelse av utviklingsprosjektene i 3-4 kommuner
  • Løpende tilbakemelding til oppdragsgiver