Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Evaluering av treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Prosjektet skal se på omfanget og kvaliteten på treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag?

Arbeidet omfatter følgende tema:

  • Er fylkeskommunens mål om etablering av treningskontaktordningen i minimum 10 kommuner innen utgangen av 2014 oppnådd?
  • Er ordningen organisert slik at dette er blitt et varig tilbud (god forankring)?
  • Er organiseringen og driften av ordningen faglig forsvarlig?
  • Er forholdene lagt til rette for spredning av ordningen til andre kommuner/aktører?