Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Evaluering Smøla nærings- og kultursenter

Formål

Evaluering av organisering av Smøla Nærings- og Kultursenter KF

Gjennomføring
  • Arbeidspakke 1: Gjennomgang av sentrale dokumenter, mandat, økonomi, planer, tiltak og rapporter fra kommune og KF.
  • Arbeidspakke 2: Arbeidsmøter med viktige informanter. Interessentkartlegging med tanke på å avdekke suksesshistorier, utfordringer og avklare like/ulike målbilder hos interessentene.
  • Arbeidspakke 3: E-postbasert spørreskjemaundersøkelse til et bredt utvalg interessenter/brukere