Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Felles verdiskaping gjennom innovative offentlige anskaffelser i Midt-Norge

Formålet med forprosjektet er å finne ut hvordan leverandører, innkjøpere og kommunene gjennom effektive IOA sammen, og samtidig, kan skape samfunnsmessig/sosial og økonomisk verdi. Et av de faglige grunnlagene for forprosjektet er konseptet Shared Value Creation (Felles Verdiskaping) utviklet av Michael Porter og Mark Kramer (2011). Dette er en måte selskaper og organisasjoner kan forfølge sitt samfunnsansvar på. Tradisjonelle oppfatninger av samfunnsansvaret impliserer at organisasjoner må «gi» noe slik at samfunnet kan «få» noe. Anvendelse av en slik logikk i offentlige anskaffelser sier at bedre løsninger for samfunnet og miljøet øker kostnadene for leverandørene og at dette er prisen for å utvise samfunnsansvar. Shared Value Creation (SVC), derimot, tar utgangspunkt i den gjensidige avhengigheten mellom leverandørene og samfunnet: leverandørene er avhengig av et velfungerende samfunn for å kunne selge produktene, for å sikre tilgang til råvarer og for å kunne rekruttere dyktige ansatte mens samfunnet trenger et velfungerende leverandørmarked som sikrer arbeidsplasser og som bidrar til å løse grunnleggende utfordringer i samfunnet knyttet til helse, sosial ulikhet, miljø og så videre. Ved å tenkte nytt går det an å både skape økt profitt for leverandørene og bidra til å løse utfordringer i samfunnet. «Kaken» blir større for alle: det skapes felles verdi i stedet for at noen taper og noen vinner. Resultatene fra forskningen i dette RFF-prosjektet kan ha stor betydning for kommunene og næringslivet i Midt-Norge:

  • Gjennom mer effektive IOA kan kvaliteten på offentlige tjenester forbedres og/eller tilbudet utvides og skapes det sosial/ samfunnsmessig verdi.
  • Økonomiske gevinster for leverandørene kan bidra til å skape flere arbeidsplasser. Det skapes økonomisk verdi.
Hovedmål

Benytte perspektivet Shared Value Creation (SVC) for å utvikle og raffinere metoder for Innovative Offentlige Anskaffelser (IOA) som sikrer både samfunnsmessig og økonomisk verdiskaping.

Delmål
  • Utvikle detaljert innsikt i hvordan barrierer knyttet til kompetanse, risikoatferd og (inter-) organisatorisk forankring henger sammen og hvordan disse kan ha (hatt) en dempende effekt på resultatene fra IOA i tre konkrete case i Midt Norge.
  • Utvikle kunnskap om hvordan prinsippene i Shared Value Creation (SVC) kan oversettes til en IOA-kontekst preget av barrierene som beskrevet under delmål 1, og hvordan disse prinsippene kan bidra til å fjerne barrierene og skape økonomisk og sosial verdi.
  • Utvikle hovedelementene i en SVC-basert modell for IOA som danner grunnlaget for utvikling av metoder som kan testes og videreutvikles i et hovedprosjekt.

Prosjektet skal svare på følgende problemstillinger:

  • P1: «Hvordan kan vi best forstå det komplekse samspillet mellom ulike aktører og interessenter i IOA, og hvordan påvirkes kvaliteten på samspillet av de nevnte barrierene relatert til kompetanse, risikoatferd og organisatorisk forankring?»
  • P2: «Hvordan kan et kvalitativt bedre samspill (innovativ samskaping) mellom aktører og interessenter i IOA bidra til økt felles verdiskaping (økonomisk og samfunnsmessig)?»
  • P3: «Hvilke metoder og hovedelement i en SVC-basert modell for IOA bør danne grunnlag for testing og videreutvikling i et hovedprosjekt?»
Samarbeid og partnere

Prosjektet er et samarbeid med NTNU/IØT. Prosjektleder er Professor Luitzen de Boer, NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Prosjektets partnere er Regionalt program for leverandørutvikling Trøndelag (LUP); Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune

Totalbudsjettet for prosjektet er 1 000 000 NOK.

Les også "Skal forske på IOA" på nasjonalt program for leverandørutvikling sin nettside.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.