Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Felles verdiskaping gjennom innovative offentlige anskaffelser i Midt-Norge

Formålet med forprosjektet er å finne ut hvordan leverandører, innkjøpere og kommunene gjennom effektive IOA sammen, og samtidig, kan skape samfunnsmessig/sosial og økonomisk verdi. Et av de faglige grunnlagene for forprosjektet er konseptet Shared Value Creation (Felles Verdiskaping) utviklet av Michael Porter og Mark Kramer (2011). Dette er en måte selskaper og organisasjoner kan forfølge sitt samfunnsansvar på. Tradisjonelle oppfatninger av samfunnsansvaret impliserer at organisasjoner må «gi» noe slik at samfunnet kan «få» noe. Anvendelse av en slik logikk i offentlige anskaffelser sier at bedre løsninger for samfunnet og miljøet øker kostnadene for leverandørene og at dette er prisen for å utvise samfunnsansvar. Shared Value Creation (SVC), derimot, tar utgangspunkt i den gjensidige avhengigheten mellom leverandørene og samfunnet: leverandørene er avhengig av et velfungerende samfunn for å kunne selge produktene, for å sikre tilgang til råvarer og for å kunne rekruttere dyktige ansatte mens samfunnet trenger et velfungerende leverandørmarked som sikrer arbeidsplasser og som bidrar til å løse grunnleggende utfordringer i samfunnet knyttet til helse, sosial ulikhet, miljø og så videre. Ved å tenkte nytt går det an å både skape økt profitt for leverandørene og bidra til å løse utfordringer i samfunnet. «Kaken» blir større for alle: det skapes felles verdi i stedet for at noen taper og noen vinner. Resultatene fra forskningen i dette RFF-prosjektet kan ha stor betydning for kommunene og næringslivet i Midt-Norge:

  • Gjennom mer effektive IOA kan kvaliteten på offentlige tjenester forbedres og/eller tilbudet utvides og skapes det sosial/ samfunnsmessig verdi.
  • Økonomiske gevinster for leverandørene kan bidra til å skape flere arbeidsplasser. Det skapes økonomisk verdi.
Hovedmål

Benytte perspektivet Shared Value Creation (SVC) for å utvikle og raffinere metoder for Innovative Offentlige Anskaffelser (IOA) som sikrer både samfunnsmessig og økonomisk verdiskaping.

Delmål
  • Utvikle detaljert innsikt i hvordan barrierer knyttet til kompetanse, risikoatferd og (inter-) organisatorisk forankring henger sammen og hvordan disse kan ha (hatt) en dempende effekt på resultatene fra IOA i tre konkrete case i Midt Norge.
  • Utvikle kunnskap om hvordan prinsippene i Shared Value Creation (SVC) kan oversettes til en IOA-kontekst preget av barrierene som beskrevet under delmål 1, og hvordan disse prinsippene kan bidra til å fjerne barrierene og skape økonomisk og sosial verdi.
  • Utvikle hovedelementene i en SVC-basert modell for IOA som danner grunnlaget for utvikling av metoder som kan testes og videreutvikles i et hovedprosjekt.

Prosjektet skal svare på følgende problemstillinger:

  • P1: «Hvordan kan vi best forstå det komplekse samspillet mellom ulike aktører og interessenter i IOA, og hvordan påvirkes kvaliteten på samspillet av de nevnte barrierene relatert til kompetanse, risikoatferd og organisatorisk forankring?»
  • P2: «Hvordan kan et kvalitativt bedre samspill (innovativ samskaping) mellom aktører og interessenter i IOA bidra til økt felles verdiskaping (økonomisk og samfunnsmessig)?»
  • P3: «Hvilke metoder og hovedelement i en SVC-basert modell for IOA bør danne grunnlag for testing og videreutvikling i et hovedprosjekt?»
Samarbeid og partnere

Prosjektet er et samarbeid med NTNU/IØT. Prosjektleder er Professor Luitzen de Boer, NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Prosjektets partnere er Regionalt program for leverandørutvikling Trøndelag (LUP); Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune

Totalbudsjettet for prosjektet er 1 000 000 NOK.

Les også "Skal forske på IOA" på nasjonalt program for leverandørutvikling sin nettside.