Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Følgeevalueringen skal bidra til feedback både til implementering og strategiutforming, slik at arbeidet med å sette strategien ut i livet kan utvikles og forbedres undervegs i perioden. Dette vil skje gjennom hyppige rapporteringer og kontakt med oppdragsgiver i prosjekt­perioden.

Det er i prosjektet lagt opp til følgende datainnsamlinger

  • Innledende dokumentstudier, nøkkelinformantintervjuer og beskrivelse av programteori
  • Casestudier i kommuner, med tilhørende aktører i samarbeidet om strategien
  • Survey til barnehageaktører (styrer, eier og barnehagemyndighet)
  • Deltakerundersøkelse og kandidatundersøkelse av ABLU og TIB-kull 2013 og 2014
  • Øvrige deltakerundersøkelser
  • Registerdata (om deltakerne, samt fra Samordna opptak/DBH)
  • Omnibus 2016 (eier og styrer)
  • Casestudier (longitudinelt) i tre barnehager med ABLU-deltakere
  • Kvalitetsvurdering av kompetanseutviklingstiltak
  • Omnibusundersøkelsen 2019 (om aktuelt)

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU samfunnsforskning, Dronning Mauds Minne Høgskolen og Trøndelag Forskning og Utvikling. Trøndelag Forskning og Utvikling er kontraktsparter.