Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Følgeforskning – AKSET kultur- og skolesamfunn

Åpning AKSET

Formål

Dokumentere kunnskap fra et gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner i Inderøy kommune

AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn er et ambisiøst samarbeidsprosjekt mellom Inderøy kommune og Nord Trøndelag fylkeskommune. Målet er å etablere et gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner. AKSET innebærer at skole og kultur skal samarbeide tett under ett og samme tak. Det skal skapes en pedagogisk plattform for hele det 13-årige grunnskoleløpet og en felles kulturprofil. Samarbeidet skal stimulere til læring og trivsel og bygge nettverk og livslange vennskap.

Prosjektet involverer Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus.

Gjennomføring

Forskningen skal se etter samspillseffekter og eventuelle viktige nyskapingseffekter. I tillegg skal man se på likheter og ulikheter i mål, forventninger, interesser og verdier - og hva det skaper av muligheter og utfordringer.

Det sentrale temaet i forskning er samarbeid, både mellom skole og kultur, mellom skoleslag, i bygg og om tjenester.

Forskerne skal sammen med aktørene i AKSET og vil fortløpende dokumentere og bringe inn erfaringer, problemstillinger og innspill til utvikling og forbedring.