Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Følgeforskning av nærpolitireformen

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppdraget med å evaluere nærpolitireformen. I den anledning er skal Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU) bidra med underleveranser som støtter opp under dette arbeidet.

Samarbeid og forebygging

Trøndelag Forskning og Utvikling skal gjennomføre følgeforskning med fokus på områdene:

  • Samarbeid politi og kommuner
  • Forebygging
Følger praksisen i Trøndelag

Trøndelag Forskning og Utvikling skal følge praksisen i Trøndelag Politidistrikt i perioden 2017 til 2019 med fokus på hva som skjer ute i kommunene. Det skal gjennomføres intervju (datainnsamling) og workshops (prosesser) med ansatte i kommunene, Politidistriktet, Difi, Politidirektorat og Justisdepartementet.

Faglige analyser basert på de innsamlede dataene skal fortløpende dokumenteres skriftlig overfor oppdragsgiver. I tillegg skal det publisere vitenskapelige artikler om funn fra prosjektet..

Prosjektet har en økonomisk ramme på 1 million kroner.