Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Forbrukerundersøkelse om utforming av nettleie innen elektrisitetssektoren

Formål

Oppdraget skal bidra til å klargjøre nettkundenes (private forbrukere) holdninger og oppfatninger rundt nettleien og eventuelle endringer i nettleiens utforming. Forbrukerne spiller en nøkkelrolle for å hente ut de samfunnsøkonomiske gevinstene man ønsker seg ved en endring i tariffer: optimal utnyttelse av overføringsnettet og riktige investeringer både i nettanlegg, produksjon, forbruk og alternative energikilder.

Forbrukernes holdninger og oppfatning skal vurderes langs følgende tre dimensjoner:

  • Forståelse: Forbrukeren må forstå hvordan hans eget forbruksmønster, i hovedsak brukstid, vil henge sammen med kostnaden for strømforbruket gjennom tariffmodellen
  • Rettferdighet: Forbrukeren må oppleve at han faktisk kan endre atferden/forbruket sitt, slik at han slipper å bli straffet gjennom nettariffen.
  • Tilpasning: Forbrukeren må være villig til å gjøre tilpasninger/endringer i bruksmønster som følge av omlegging av tariffmodellen.
Gjennomføring

Datagrunnlaget skal hentes inn gjennom fokusgruppeintervjuer.

 

Les også: Viktig å forstå nettleien (NVE.no)