Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Framtidslandbruket – hvor går Tydalsbonden?

Prosjektet skal gjennomfør en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant
samtlige registrerte eiere av landbrukseiendommer med dyrkajord i Tydal kommune i
april og mai 2011. Spørreundersøkelsen er en del av prosjektet “Framtidslandbruket –
hvor går Tydalsbonden?” i regi av faglagene i landbruket i Tydal, og der Trøndelag
Forskning og Utvikling har bistått.