Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Grunnlagsdata framtidig utdanningsbehov

Prosjektet skal skaffe grunnlagsdata for utredningsarbeidet omkring en evtentuell fusjon mellom UiN og HiNT i form av sekundærdata som skal belyse

  • Utviklingen i ungdomskullene neste 20 år i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
  • Hva finnes av kunnskap om behov for høyere utdanning innen ulike yrkesgrupper? (Spesielt yrker der HiNT/UiN har utdanningstilbud)
  • Hva finnes av kunnskap om behovet for etter- og videreutdanning å årene fremover?
  • Utvikling av næringsstrukturer i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag?

Prosjektet var et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling.