Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Handelsanslyse Flatanger kommune

Formålet med prosjektet er å beskrive og forklare utviklingen i detaljhandelen i Flatanger kommune.

Analysen bygger på SSBs publiserte statistikk for detaljhandel ned på kommunenivå. I tillegg er det hentet inn regnskapsdata for varehandelsbedrifter i kommunen både via offentlige regnskapsdatabaser og via direkte kontakt med bedriftene.