Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Hybelhus på Mære

Utredningen drøfter mulige modeller for oppsetting av hybelhus, eierforhold og drift ved Mære landbruksskole.

Arbeidet omfatter:

  • Beskrivelse av nåsituasjonen
  • Analyse av det privat hybelmarket
  • Private aktører som utbyggere og drifter
  • Sammenlignbare private hybelhus og drift av dem
  • Mulige løsninger med bygg og driftsformer