Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune. [Bærum, Asker, Hole, Lier, Røyken og Hurum kommune]

En analyse av innbyggernes bruk av kommunale tjenester og andre tilbud i kommunen, tilhørighet til kommunen og deres holdninger til fremtidig kommunestruktur for kommunene Bærum, Asker, Lier, Røyken, Hurum og Hole. Resultatene inngår i grunnlaget for videre arbeid med kommunereformen.