Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Kan Flatanger bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Flatanger kommune

Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper på lang sikt ved fortsatt selvstendighet for Flatanger kommune. Med lang sikt menes at vi prøver å se 20-30 år fram i tid.

Hovedproblemstillingene er å belyse hvordan selvstendighet og sammenslåing står seg mot nasjonale kriterier fra Ekspertutvalget og de lokale mål man har i hver enkelt kommune. Kriteriene fra Ekspertutvalget er knyttet til fire overordnede oppgaver og funksjoner som kommunene er ment å ivareta av samfunnsmessige hensyn. Det gjelder kommunenes rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokrati­forvalter. De lokale mål gjelder bl.a. det å tilby innbyggerne gode tjenester og å bidra til positiv utvikling i ulike deler av kommunen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Østlandsforskning og Telemarksforskning.