Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Utredning av kommunereform for Frosta kommune

Utredningen skal belyse fordeler og ulemper på lang sikt ved fortsatt selvstendighet for Frosta kommune.

Formålet er å belyse hvordan selvstendighet og sammenslåing står seg mot nasjonale kriterier fra Ekspertutvalget og de lokale mål man har i hver enkelt kommune. Kriteriene fra Ekspertutvalget er knyttet til fire overordnede oppgaver og funksjoner som kommunene er ment å ivareta av samfunnsmessige hensyn kommunenes rolle som

  • tjenesteyter,
  • myndighetsutøver,
  • samfunnsutvikler
  • demokrati­forvalter.

Lokale mål gjelder det å tilby innbyggerne gode tjenester og å bidra til positiv utvikling i ulike deler av kommunen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Østlandsforskning og Telemarksforskning.