Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Kompetent bonde

Prosjektet Kompetent bonde er forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse.

I prosjektet skal det blant annet gjøres analyser av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning inn i internasjonalt forskningssamarbeid på feltet.

I lag med næringa

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene Bygdeforskning, TFoU, Nibio, NTNU og Universitetet i Oslo. I tillegg deltar TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Grønn forskning i prosjektet Kompetent bonde. Disse næringsaktørene er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig egeninnsats i utprøving av nye rådgivningskonsept.

10 millioner kroner

Prosjektet har et budsjett på drøye 10 millioner kroner og går fram til 2018. Hovedfinansieringen kommer fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I tillegg til medfinansiering fra næringspartnerne i prosjektet, bidrar også fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med finansiering.

Prosjektet har egen nettside