Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskaping i Trøndelagsregionen

Formål

Oppdraget skal framskaffe et kunnskapsgrunnlag for framtidig politikkutforming på næringsområdet i Trøndelag. Dette inkluder nåsituasjonsanalyse og analyser av det grønne skiftet og slektskap/samspill som inngang til politikkutformingen.

Gjennomføring
  • Del 1: Kartlegge betydningen av ulike sektorer i form av sysselsetting og verdiskaping
  • Del 2: Gruppere de kartlagte sektorene i potensielle vekstområder
  • Del 3: Samhandling mellom ulike sektorer i regionen
  • Del 4: Identifisere slektskap og samarbeid mellom næringer/bedrifter og samspill med FoU-miljø
  • Del 5: Vurdere hvilken rolle som næringslivet i regionen kan ta med tanke på det grønne skiftet

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med SINTEF  og Nordlandsforskning.