Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Kunnskapsgrunnlag om rammeplanen som styringsdokument – kunnskap for implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Prosjekt problemstilling er:

  • Hvordan fungerer rammeplanen som styringsdokument
  • Hvordan jobbes det med rammeplanen i barnehagen.

I prosjektet skal det både gjennomføres litteraturstudier, telefonintervju med barnehageansvarlig, barnehagemyndighet, eiere og styrere og dybdeintervju med ansatte i barnehagene.

Dronning Maud Minne Høgskole er prosjektansvarlig. Trøndelag Forskning og Utvikling er underleverandør (30 prosent). Prosjekt har en økonomisk ramme på 1,9 millioner kroner.