Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI)

Prosjektet Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI) er et toårig prosjekt i regi av Agderforskning, hvor Trøndelag Forskning og Utvikling og MIDTLab i Danmark er forskningspartnere.

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Delmål er:

  • Undersøke erfaringer fra samarbeidet mellom Arendal kommune, frivillige organisasjoner og FoU-partnere i «Med hjerte for Arendal»
  • Undersøke erfaringer fra samarbeidet mellom Steinkjer kommune,frivilligheten og FoU-partnere i prosjektet «Familieplaner for utsatte familier i Steinkjer».
  • Innhente best-case erfaringer fra samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i Danmark.
  • Sammenstille empirisk kunnskap om samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor fra internasjonal forskning.
  • Skape samhandlingsarenaer i prosjektet for felles utvikling av modeller

I tillegg samarbeides det med Arendal kommune og Steinkjer kommuner og de frivillige organisasjonene Med hjerte for Arendal og Steinkjer Røde Kors.

Se prosjektside på Cristin