Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om direkte og indirekte virkninger av jakt og fiske i Lierne. Sentrale forhold som studeres er:

  • Direkte sysselsetting og verdiskaping hos grunneiere og reiseliv i Lierne.
  • Direkte sysselsetting og verdiskaping hos andre lokale bedrifter som produserer med grunnlag i lokalt jakt/fisk.
  • Indirekte sysselsetting og verdiskaping i Lierne kommune med grunnlag i direkte virkninger og tilhørende etterspørsels- og underleveransevirkninger for næringslivet samt inntektsmessige virkninger for kommunal forvaltning.