Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Samfunnundersøkelse i Nord-Trøndelag (SUNT)

Formål
 • Effektmål: Utarbeide hensiktsmessige og målrettede befolkningstiltak for å fremme samfunnsdeltagelse generelt og spesielt for personer med innvandrerbakgrunn (flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere).
 • Resultatmål: Utarbeide en løsning for samfunnsvitenskapelig datainnsamling med høy kvalitet og relevans i Nord-Trøndelag under samme tidsperiode som HUNT 4-undersøkelsen, og iverksette fremragende forsknings– og innovasjonsprosjekter innen folkehelse.
Problemstilling

Hypotesen er at kommunenes evne til å oppnå samfunnsdeltagelse blant unge voksne og minoritetsgrupper har stort potensiale for å bedre folkehelsen og sosialt entreprenørskap i årene framover. Prosjektet skal finne løsninger på følgende problemstillinger:

 • Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene blant unge voksne og etniske minoritetsgrupper hvor SUNT kan dekke et kunnskapshull?
 • Hvilke former for samfunnsdeltagelse kan ses i sammenheng med SE i kommunene?
 • Hvordan utarbeide målrettede og systematiske datafangstmetoder og intervensjoner?
Prosjektgjennomføring
 • Informasjonsinnhenting/datainnsamling
  • Arbeidsseminarer
  • Sikre tilgangsrettigheter og pilottesting
 • Analyse av data

Prosjektet eies av Nord universitet. Prosjektleder er Tommy Haugan. Trøndelag Forskning og Utvikling er en del av prosjektgruppa. Andre samarbeidspartnere er Vikna kommune, Namsos kommune, Steinkjer kommune, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Trøndelags Europakontor.