Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Hyllestad kommune

Formålet med oppdraget er å gjennomføre en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Hyllestad i tråd med Innovasjon Norges mal for denne type arbeid. Arbeidet innebærer

  • Dokumentstudier og dybdeintervju ledelse og styringsgruppe av omstillingsprogram
  • Intervju lokale aktører
  • Survey til tilsgnsmottakee
  • Statistikkanalyse
  • Effektanalyse