Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnsmessige konsekvenser av organisatoriske strukturendringer på regionalt nivå.

Formålet med prosjektet er å gi oversikt over fylkeskommunal og statlig virksomhet i Steinkjer og vise sannsynlige samfunnsvirkninger av aktuelle utviklingsalternativ for endringer i lokalisering for de eksisterende arbeidsplassene.

Følgende problemstillinger er belyst:

  • Direkte og indirekte virkninger for sysselsetting, befolkning og kompetanse av hvordan fylkessammenslåing kan endre kontorsted for ulike offentlige og private arbeidsplasser/virksomheter
  • Lage oversikt over relevante virksomheter med fylkesorganisering som kan berøres av sammenslåing. Kartlegge dagens lokalisering, sysselsetting, kompetanse, eksisterende føringer og strategiske vurderinger.
  • Analysere direkte og indirekte virkninger for sysselsetting, befolkning og kompetanse i aktuelle kommuner i Steinkjerregionen og Trondheims­regionen med hovedvekt på Steinkjerregionen.
  • Systematisere og drøfte fordeler og ulemper for kompetanse og samfunns­utvikling ved valg av Trondheim, Steinkjer eller delt løsning for fylkeskommunal administrasjon
  • Drøfte hensiktsmessige alternativer for funksjonsdeling mellom Trondheim og Steinkjer
  • Analysere direkte og indirekte virkninger i Steinkjerregionen av pågående statlig omstrukturering for sysselsetting, befolkning og kompetanse
  • Lage oversikt over statlige virksomheter som arbeider med regional omstruk­turering, uavhengig av fylkesorganisering. Kartlegging av dagens lokalisering, sysselsetting, kompetanse, mulige eller sannsynlige endringer samt føringer og strategiske vurderinger.
  • Analysere direkte og indirekte virkninger for sysselsetting, befolkning og kompetanse i aktuelle kommuner i Steinkjerregionen