Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Støtte til forhandlingsprosess mellom kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer

Arbeidet innebærer å understøtte, ledelse og fasilitere forhandlingsprosessen på vegne av kommunene. Dette inkluderer også sekretariatstjenester, ekstern kommunikasjon og å bidra med faglige utredninger underveis ved behov.

Se prosjektets nettside.