Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Tindved som kunnskapsbasert bedrifts- og verdiskaper

Hovedmålet med forprosjektet er å: Skape og anvende kunnskap for å videreutvikle og forbedre Tindved som mellomroms- og samskapingsaktør for kreative næringer i Trøndelag

Delmål
  • Bedriftsbehov: Avdekke hvilke funksjoner, oppgaver og roller i Tindved som best svarer på bedriftenes forventninger, behov og utfordringer
  • Virkemidler: Identifisere andre MA med relevans for - og funksjonelle grensesnitt med – Tindved. Klarlegge betingelser for optimalt samspill, samhandling og positive synergier med mellom Tindved og andre aktuelle virkemidler/virkemiddelaktører
  • Rammebetingelser: Avdekke kritiske strukturelle, organisatoriske og politiske betingelser for at Tindved skal kunne operere som en effektiv mellomromsaktør i det regionale innovasjonssystemet.
  • Aktualisering og bruk av den forskningsbaserte kunnskapen om mellomromspraksis i Tindved underveis i prosjektperioden.

Gjennom kvalifiseringsprosjektet skal det identifisere typer/former for mellomromsaktørmodeller og tilhørende metoder som svarer på bedriftenes egne behov og utfordringer. Dette skal uttestet og videreutvikles i et hovedprosjekt med et større nedslagsfelt.

Prosjektet er bygd opp av tre arbeidspakker (AP) knyttet til hvert av delmålene. Metodisk skal det brukes både litteraturstudier og intervju.

Organisering
  • Prosjektansvarlig: Leif Terje Nilsen, Tindved.
  • Faglig prosjektleder: Espen Carlsson, TFoU
  • Prosjektrådgiver: Daniel Hjorth, Professor innovasjon og entreprenørskap, CBS, København.

Prosjektet har fått 500.000 i støtte fra Regionalt forskingsfond Midt.