Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Tradisjonelt handverk og bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte

Prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte skal utvikle små og mellomstore bedrifter som ønsker å satse på restaurering, bygningsvern og holdbart byggende.

Nettverk, kompetanseutvikling, rekruttering og metodeutvikling er sentrale tema. Svensk prosjektpartner er Stiftelsen Jamtli.

Prosjektetdeltagere

Innherred Entreprenør AS, Levanger; Trio Bygg AS, Verdal; Byggmester Binde AS, Steinkjer; Byggmester Ellen Giskås, Inderøy; Ottar Staberg Sag, Inderøy; Geir Håvar Ingdal Sag, Lensvik; Norsk Sagbruksmuseum på Spillum, Namdalsmuseet; Kystmuseet Norveg; Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nidaros Domkirkes Restaurering, Sund Folkehøgskole i Inderøy, Trøndelag Fylkeskommune, Levanger kommune og Inderøy kommune er norske deltagere i prosjektet.

Stiftelsen Jamtli, Härjedalens Fjällmuseum AB, Skogssällskapet Byggnadsvård Mitt og Bäckedals Folkhögskola i Sveg er noen av de svenske prosjektdeltagerne.

Videreføring

Prosjektet er en videreføring av Interregprosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern.

Interreg Sverige-Norge bevilget 2.1 millioner kroner til den norske delen av prosjektet