Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi

Aktiv respons

partnereaktivresponsProsjektets overordnede ide og mål er å utvikle alarmsystemet med forbrukerteknologi basert på åpne standarder.

Innhold i prosjektet
  • Undersøke i hvilken grad de ulike komponenten fungere i lag ved bruk av Demo Steinkjer
  • Undersøke innbyggernes opplevelser av løsningene
  • Avdekke innbyggernes interesse for trygghetsalarmer basert på forbrukerteknologi
  • Avdekke muligheter for nettbaserte tilsynsløsninger
  • Utarbeide en plan for gevinstrealisering

Se fullstendig prosjektbeskrivelse.

Partnere

Prosjekt er et samarbeid mellom Demo Steinkjer, CTMLyng AS, FourC AS, Nice Industridesign AS, Sikom AS, Steinkjer kommune, Trollhetta AS og Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Se prosjektets nettside.