Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Undersøkelse av mediebruksmangfold

Oppdraget består av å gjennomføre en representativitet undersøkelse for å av dekke bruksmangfold i mediekonsum. Med bruksmangfold menes ulike avsendere, sjangre, politisk ståsted, verdisyn og perspektiver over flere plattformer.

Formålet  med undersøkelsen er finn ut i hvilken grad befolkningen gjennom mediene eksponeres for nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt slik at de kan ivareta sine demokratiske rettigheter og plikter.