Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Undersøkelser blant melkeprodusenter i fire fylker

Prosjektet går ut på gjennomføring av spørreundersøeklser blant samtlige melkerpodusenter i fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms, samt analyser og presentasjonav resultatene fra undersøkelsen i rapportform. Tema for undersøkelsen er driftsbygningenes tilstand, planer for oppgradering av driftsbygninger, planer for framtidig produksjon og utfordringer som melkeprodusent.