Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Utredning av voksenagronomen

Arbeidet skal utrede ny nasjonal modell for voksenagronomen. I dag brukes ulike modeller, så mål er å forslå en standardisert og fleksibel modell for utdanningen.

Innhold

I prosjektet skal det gjennomføres en kartlegging av dagens voksenagronomtilbud, samt andre opplæringstilbud for voksne.

Utredningen skal se på

  • organisering
  • innhold
  • forvaltningsmodell
  • finansiering
  • kostnader
  • opptakskrav

Selve utviklingen av studiemodellen skal bygge på tilbudene i dag, men også skje i dialog med prosjektets referansegruppe.

Samarbeid

Arbeidet er et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og Østlandsforskning.

Se departementets pressemelding om prosjektet.