Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Prøver ut trygghetsskapende forbrukerteknologi

Prosjektmøtemøte prosjekt trygghetsalarm 3.0 - aktiv respons fv. Lisa Ekmann, TFoU Marig Strugstad, Steinkjer kommune Eli Ringseth, Steinkjer kommune Stein Jystad, CTM Lyng Pål Skjager Løberg, FourC Kjetil Bø, Trollhetta
Prosjektmøtemøte: prosjektleder Lisa Ekmann, TFoU, Marit Strugstad, Steinkjer kommune, Eli Ringseth, Steinkjer kommune, Stein Jystad, CTM Lyng, Pål Skjager Løberg, FourC og Kjetil Bø, Trollhetta AS.
Med det aller første gjøres de første utprøvingene av digitalt nattilsyn Egge helsetun som et ledd i prosjektet Aktiv respons.
– Det store spørsmålet er om teknologien virker, og oppleves nyttig og hensiktsmessig for brukerne og pleierne, sier prosjektleder Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Det var en milepel i prosjektet Aktiv respons da man på siste prosjektmøte kunne konstatere at nå var man klar for å prøve ut den nyutviklede teknologien.

Prosjektet har hovedfokuset på å få forbrukerteknologi til å «snakke sammen» ved hjelp av såkalt åpne standarder. Vi skal teste om teknologien kan anvendes som trygghetsskapende teknologi hjemme hos innbyggere i Steinkjer.  Det er flere firma som har vært med og laget komponenter som nå skal prøves ut i lag.

– Det er veldig viktig å få prøv ut teknologien, sier en utålmodig Stein Jystad, CTM Lyng.

Byggeklossysstem

– Når alle komponentene lages i henhold til det samme byggeklossystem skal de virke i lag, sier prosjektleder Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er noe av det vi skal prøve ut i to leiligheter ved Egge helsetun. I tillegg er det et viktig poeng at brukerne får til å bruke teknikken.  Gevinsten ligger i at vi klarer å utvikle nye omsorgsformer og nye faglige metoder og arbeidsformer.

Den teknologiske utviklingen stiller kommuner og innbyggere overfor et noe kaotisk bilde når det gjelder velferdsteknologiske løsninger og muligheter. Fleksibilitet og skreddersøm opp mot enkeltbrukere vil være avgjørende for å kunne gjøre god nytte av teknologien i framtida.

trollhetta-kamera-fallalarm-2
Bilder som utgangspunkt for varsling: Avanserte bildeanalyser skal prøves ut som nattilsyn.
Vidobasert nattilsyn

Digitalt videobasert nattilsyn er å registrere og varsle ved nattevandring, unormal bevegelse/anfall og fall og/eller fravær fra seng ved hjelp av automatiske analyser av atferd.

– Teknologen er basert på bruk av videokamera og avanserte analyser av bevegelser som kameraet registrerer, sier Kjetil Bø, Trollhetta AS. Dette kan høres ut som overvåking, men faktum er at ingenting lagres og ingen kan identifiseres. Kun når noe ekstraordinært skjer så varsler det. Vi er spent på utprøvingene.

Ny standard setter fart

Etter at prosjektet var startet kom Helsedirektoratet på banen og anbefalte at standardiseringen av personlig helseteknologi skal skje i henhold til Continua-rammeverket.

– Jeg er overbevist om at de tydelige signalene om framtidas standarder vi sette fart i utviskingen av velferdsteknologien, sier Stein Jystad, CTM Lyng. Det gir tydelige signaler både til de som skal kjøpe inn løsninger og oss som lager løsninger.

Plug&play

Continua Health Alliance er en internasjonal organisasjon som har som formål å fremme personlig helse gjennom plug&play tilkobling av medisinsk utstyr som knyttes opp til den enkelte person. Velferdsteknologiske utstyrsenheter skal kunne kommunisere både med hverandre og med en helse- og omsorgstjeneste. Hensikten med Continua er å oppnå enighet om bruk og implementering av standarder ved å etablere standarder for interoperabilitet. Continua lager ikke standarder, men henviser til hvilke internasjonale standarder som skal brukes og hvordan disse standardene kan implementeres i en helhetlig ramme.

Partnere

Partnere i prosjektet er CTM Lyng AS, FourC AS, Nice Industridesign AS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS – Demo Steinkjer, Sikom AS, Steinkjer kommune, Trollhetta AS og Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Midt-Norge.

Se lysarkene fra prosjektmøtet