Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

33 tekster om opplevelsesforskning

En samling av allmennrettede formidlingstekster skrevet i forbindelse med instituttprogram Opplevelseskvalitet, nettverksproduksjon av opplevelse, opplevelsesverdi, «performing places».