Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Åarjel-saemiej skuvle. Valgkriterier og utviklingsmuligheter.

En undersøkelse av hva som gjør at sørsamiske familier bosatt i og utenfor Snåsa kommune velger eller ikke velger Åarjel-saemiej skuvle for barna sine. Drøfting av utviklingsmuligheter for skolen.