Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Åpen barnehage i Norge. Organisering, bruk og betydning

Rapporten bringer resultater fra en utredning/kartlegging av åpne barnehager i Norge, og bringer en oversikt over organisering, omfang og type tilbud som gis i åpne barnehager. Også forhold rundt personalets kompetanse, betydningen tilbudet har for ulike brukergrupper og om åpen barnehage er en rekrutteringsarena for ordinær barnehage drøftes og besvares.