Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Åpne barnehager i Norge. En kartlegging av omfang og organisering

Notatet bringer resultatene fra en spørreundersøkelse til samtlige leder for åpne barnehager i Norge, og tar i hovedsak for seg hvordan åpne barnehager er organisert, omfanget av tjenestene og hvilke typer tilbud som gis i åpne barnehager. Vi ser også på ansattes kompetanse og kompetansehevingsbehov, og på i hvor stor grad ledere for åpne barnehager mener at tilbudet fungerer som en rekrutteringsarena til ordinær barnehageplass.