Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Arbeidsmetodikk, samhandling og livskvalitet for yngre personer med demens ved Maurtuva Vekstgård AS

Denne rapporten beskriver prosessen og produktet av et følge­forsknings­prosjekt på Maurtuva Vekstgård.

Prosjektet Livskvalitet og samhandling med GårdsPensjonat, Maurtuva Vekstgård har hatt som mål å lære om, styrke og videreutvikle tilbudet Maurtuva Gårdspensjonat (opprinnelig kalt Ovalt PensjonistPensjonat). Prosjektet har vært et forprosjekt og bestått av tre arbeidspakker som ha sett på hen­holds­vis Maurtuva Vekstgård AS sin arbeidsmetodikk, samhandling med kommunen og livskvalitet til person med demens, de pårørende og nærnettverket.

Funn

De viktigste funnene i prosjektet er:

  • Det er vesentlig å skille tilbud for personer med yngre demens tidlig i sykdomsforløpet fra tilbud til hele målgruppen. Behovene og forutsetningene er ulike.
  • Rekruttering av deltagere til tilbud innen kognitiv svikt er utfordrende på flere måter.
  • De fleste personer med demens og pårørende omsorgsgivere har ulike former for nærnettverk som kan bidra til bedre livskvalitet. GårdsPensjonatet har en samskapingsressurslogikk som fungerer bra for å stimulere til bedre livskvalitet. Metoden kan videreutvikles ved å gjøre samskapingen mer tydelig ved økt bruk av kunnskap fra demensomsorgsfaget.
  • Vesentlig for å få til samhandling og samstyring om private tilbud med offentlige myndigheter er myndighetenes og tilbyders bevissthet om, og håndtering av, sin innovative rolle.

Prosjektet er delfinansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge.