Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Barnehagens rammeplan- en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger

Rapporten er en kunnskapsstatus om innhold og oppgaver i rammeplan for barnehager, samt en analyse av:

  • Hvordan fungerer rammeplanen 2006/2011 som styringsdokument?
  • Hvordan jobbes det med 2006/2011 rammeplanen i barnehagen?
Funn

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver:

  • fungerer bedre som pedagogisk dokument enn som juridisk styringsdokument
  • gir stort lokalt handlingsrom, men kan være krevende å oversette til konkret bruk i barnehagehverdagen
  • mangler sanksjonsmuligheter ved tilsyn
Dronning Mauds Minne Høgskole og Trøndelag Forskning og Utvikling

Rapporten er bygd opp rundt prosjektets tre delstudier: en litteraturgjennomgang, casestudier i seks ulike barnehager og en telefonintervju til representanter for styringsnivået i barnehagesektoren. Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning har hatt prosjektledelsen, og gjennomført litteratur- og casestudien. Trøndelag Forskning og Utvikling har hatt ansvar for telefonintervjustudien.

Litteraturreferanse

Birgitte Ljunggren, Kari Hoås Moen, Monica Seland, Linn Naper, Randi Ann Fagerholt, Espen Leirset og Kjell-Åge Gotvassli (2017). Barnehagens rammeplan- en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger. Rapport nr. 2/2017. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning